ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК: 06:30ч – 22:00ч · СЪБОТА И НЕДЕЛЯ: 09:00ч - 20:00ч

Цени

Ценоразпис / Price list (BG leva)

Eдинично посещение Цена: 5лв /  Single visit Price: 5lv

Тренировъчни карти (без ограничения в часа на ползване)

Training cards (no time limits tо use)

8 посещения   Цена: 30лв / 8 visits Price: 30lv

12 посещения Цена: 35лв / 12 visits Price: 35lv

16 посещения Цена: 40лв / 16 visits Price: 40lv 

10 посещения с инструктор Цена: 120лв / 10 visits with personal trainer Price: 120lv

1 месец Цена: 45лв / 1 mounth Price: 45lv

3 месеца Цена: 105лв / 3 mounths Price: 105lv

6 месеца Цена: 190лв / 6 mounths Price: 190lv

Тренировъчни карти за ученици до 18 години

Training cards  (for students up to 18 years of age)

16 посещения Цена: 35лв / 16 visits Price: 35lv

1 месец Цена: 40лв / 1 mounth Price: 40lv

Карти за двама / Cards for two people

16 посещения Цена: 70лв / 16 visits Price: 70lv

1 месец Цена: 75лв / 1 mounth Price: 75lv

Други услуги / Others 

Индивидуална тренировка с инструктор Цена: 10лв. / Individual workout with personal trainer Price: 10lv 

Индивидуален хранителен режим Цена: 40лв / Individual diet from nutritionist Price: 40lv

Индивидуален тренировъчен режим Цена: 30лв / Individual training program from fitness trainer Price: 30lv