ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК: 06:30ч – 22:00ч · СЪБОТА И НЕДЕЛЯ: 09:00ч - 20:00ч

Цени

Ценоразпис / Price list (BG leva)

Eдинично посещение Цена: 6лв /  Single visit Price: 6lv

Тренировъчни карти (без ограничения в часа на ползване)

Training cards (no time limits tо use)

12 посещения Цена: 48лв / 12 visits Price: 48lv

16 посещения Цена: 52лв / 16 visits Price: 52lv 

1 месец Цена: 55лв / 1 month Price: 55lv

3 месеца Цена: 150лв / 3 months Price: 150lv

6 месеца Цена: 240лв / 6 months Price: 240lv

 Kарти за ученици 

12 посещения Цена: 35лв / 12 visits Price: 35lv

16 посещения Цена: 38лв / 16 visits Price: 38lv

1 месец Цена: 40лв / 1 month Price: 40lv

 Kарти за студенти 

Training cards for students High School

1 месец Цена: 45лв / 1 month Price: 45lv

Карти за двама / Cards for two people

16 посещения Цена: 90лв / 16 visits Price: 90lv

1 месец Цена: 96лв / 1 month Price: 96lv

Други услуги / Others 

Индивидуална тренировка с инструктор Цена: 10лв. / Individual workout with personal trainer Price: 10lv 

Индивидуален хранителен режим Цена: 40лв / Individual diet from nutritionist Price: 40lv

Индивидуален тренировъчен режим Цена: 30лв / Individual training program from fitness trainer Price: 30lv