ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК: 06:30ч – 22:00ч · СЪБОТА И НЕДЕЛЯ: 09:00ч - 20:00ч

Цени

Ценоразпис / Price list (BG leva)

Eдинично посещение Цена: 5лв /  Single visit Price: 5lv

Тренировъчни карти (без ограничения в часа на ползване)

Training cards (no time limits tо use)

12 посещения Цена: 40лв / 12 visits Price: 40lv

16 посещения Цена: 45лв / 16 visits Price: 45lv 

10 п-я с инструктор Цена: 130лв / 10 v-s with personal trainer Price: 130lv

1 месец Цена: 50лв / 1 month Price: 50lv

3 месеца Цена: 120лв / 3 months Price: 120lv

6 месеца Цена: 210лв / 6 months Price: 210lv

 Kарти за ученици средно oбразование

Training cards for students Middle School

12 посещения Цена: 35лв / 12 visits Price: 35lv

16 посещения Цена: 40лв / 16 visits Price: 40lv

1 месец Цена: 43лв / 1 month Price: 43lv

 Kарти за студенти (Висше образование)

Training cards for students High School

1 месец Цена: 45лв / 1 month Price: 45lv

Карти за двама / Cards for two people

16 посещения Цена: 80лв / 16 visits Price: 80lv

1 месец Цена: 90лв / 1 month Price: 90lv

Други услуги / Others 

Индивидуална тренировка с инструктор Цена: 10лв. / Individual workout with personal trainer Price: 10lv 

Индивидуален хранителен режим Цена: 40лв / Individual diet from nutritionist Price: 40lv

Индивидуален тренировъчен режим Цена: 30лв / Individual training program from fitness trainer Price: 30lv