ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК: 06:30ч – 22:00ч · СЪБОТА И НЕДЕЛЯ: 09:00ч - 20:00ч

Цени

Ценоразпис / Price list (BG leva)

Eдинично посещение Цена: 7лв /  Single visit Price: 7lv

Тренировъчни карти (без ограничения в часа на ползване)

Training cards (no time limits tо use)

12 посещения Цена: 55лв / 12 visits Price: 55lv

16 посещения Цена: 57лв / 16 visits Price: 57lv 

1 месец Цена: 60лв / 1 month Price: 60lv

3 месеца Цена: 160лв / 3 months Price: 160lv

6 месеца Цена: 280лв / 6 months Price: 280lv

 Kарти за ученици 

1 месец Цена: 45лв / 1 month Price: 45lv

 Kарти за студенти 

Training cards for students High School

1 месец Цена: 50лв / 1 month Price: 50lv

Карти за двама / Cards for two people

16 посещения Цена: 105лв / 16 visits Price: 105lv

1 месец Цена: 108лв / 1 month Price: 108lv

Други услуги / Others 

Индивидуална тренировка с инструктор Цена: 15лв. / Individual workout with personal trainer Price: 15v 

Индивидуален хранителен режим Цена: 50лв / Individual diet from nutritionist Price: 50lv

Индивидуален тренировъчен режим Цена: 40лв / Individual training program from fitness trainer Price: 40lv